Tüm Yönleriyle Alacağın Temliki

Home - Dokümanlar - Tüm Yönleriyle Alacağın Temliki

Temlik kelime manasıyla, bir mülkü birine mülk olarak verme, birini mülke sahip kılma ve bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi demektir. Başka bir ifade ile alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü şahıs arasında borçlunun rızasına ihtiyaç olmaksızın yapılabilen ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekle bağlı bir akittir

Devamı için tıklayınız