Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti

Home - Duyuru - Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki 132 sayılı Kararname yayımlanmıştır.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan ekli(II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları tespit edilmiştir.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.