Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Home - Resmi Gazete - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24/12/2007 tarihli ve  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin kararın eki I. Sayılı Cetvele ” 20, il özel idareleri belediyeler ile bağlı kuruşları ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte veya sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan doğruya sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına ilişkin hizmetler ” eklenmiştir.

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: