Mahalli İdareler ve Bağlı Kuruluşlarının Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatları Üzerinden Yapılacak Pay ve Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır

Home - Resmi Gazete - Mahalli İdareler ve Bağlı Kuruluşlarının Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatları Üzerinden Yapılacak Pay ve Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır

15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar” da ki madde ve bentler de revizyon yapılmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Açıklamaya ulaşmak için tıklayınız

Share: