KHK İle Yayınlanan Kamu Personeline İlişkin Tedbirler Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Home - Resmi Gazete - KHK İle Yayınlanan Kamu Personeline İlişkin Tedbirler Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Kararnameyi Görmek İçin Tıklayınız

Share: