Kesin Hesabın Haziran Ayı Sonuna Kadar Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi

Home - Dokümanlar - Kesin Hesabın Haziran Ayı Sonuna Kadar Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi” başlıklı 40’ ıncı maddesinin 6’ ncı fıkrası “Kesin hesap haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu düzenleme doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanarak meclis kararı ile kabul edilmiş olan 2017 mali yılı kesin hesabının cd ortamında hazırlanılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Üst Yazıyı Görmek İçin Tıklayınız.

Share: