Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Home - Resmi Gazete - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

“3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir….

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Share: