Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Yönetmeliğinde Değişiklik

Home - Duyuru - Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Yönetmeliğinde Değişiklik

21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde değişiklik ve ek maddeler eklenmiştir.

Ek Maddelerin Kapsamı

  • Turizm tesisi hizmet alanı tahsisi
  • Kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaları
  • Hazineye bağışlanan taşınmazların tahsisine ilişkin işlemler
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları
  • Üst hakkı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılmış iptale konu kesin tahsisler
  • Önceden dondurulan ön izinler
  • Kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler

Değişikliğe ulaşmak için tıklayınız…