Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No:6)

Home - Resmi Gazete - Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No:6)

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA – Sayı : 29683

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla açıklama yapılmıştır.

Tebliğ metnini görmek için tıklayınız

Share: