Kamu İhale Tebliğinin Eşik Değerler ve Parasal Limitlerinde Değişiklik Yapılmıştır

Home - Resmi Gazete - Kamu İhale Tebliğinin Eşik Değerler ve Parasal Limitlerinde Değişiklik Yapılmıştır

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası) 67.613,-TL (Altmışyedibinaltıyüzonüç Türk Lirası), 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası) 22.524,-TL (Yirmiikibinbeşyüzyirmidört Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir.

 

 

Tebliği görmek için tıklayınız.

Ekleri görmek için tıklayınız.

Share: