Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Yayımlandı

Home - Resmi Gazete - Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Yayımlandı

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

Tebliği görmek için tıklayınız.

Share: