Hakkımızda

SEPRA, kamu ve özel sektörün güçlü yanlarını bilen ve alanında uzman bir ekiple Türkiye’nin önde gelen kamu kuruluşlarına idari, mali ve teknik konularda çözümler üreten, merkezi Ankara’da bulunan eğitim ve danışmanlık firmasıdır.

AMACIMIZ
Hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşlara kurumsal iyileşme, kaynak planlaması ve yönetimi, stratejik planlama, mali kontrol ve yönetimi, bütçe, muhasebe ve mali raporlama, ihale ve benzeri diğer alanlarda danışmanlık, mevzuat ve uygulama eğitim hizmetleri sunmak ve araştırmalar yapmak.

HEDEF
Yürüttüğü kaliteli danışmanlık ve eğitim hizmetleri ve çalışma alanında yaptığı araştırmalarla sektöründe kurumsal olarak tanınmış, güçlü, güvenilir, ilgi odağı ve başvuru merkezi olmak.

MİSYON
Dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak kamu ve özel kurum ve kuruluşların beklentilerine uygun, faaliyet alanlarında iyileştirici, kalıcı ve kurumsal başarılarını sürekli artıran kaliteli danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak.

VİZYON
Danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanında kurumsallaşmış, düşünce üreten, gelişmelere yön veren, kaliteli hizmet sunan ve güvenilir hizmetler sunan danışmanlık, eğitim ve araştırma merkezi olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Açıklık,
Başarı,
Bilimsel bilgiyi esas alma,
Ciddiyet,
Çalışkanlık,
Çözüm odaklılık,
Dayanışma,
Disiplin,
Farklılık yaratmak
Gelişme,
Güncellik,
Güvenilir,
Hoşgörü,
İşbirliği,
Özen,
Planlama,
Profesyonellik,
Sorumluluk,
Süreklilik,
Uzmanlık,
Yararlılık,
Yaratıcılık,
Ulaşılabilir.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
Başarıya ve ihtiyaca odaklanma,
Doğru bilgiyi kullanma,
Etik ilkelere saygı,
Karşılıklı güven,
Karşılıklı iletişim,
Karşılıklı paylaşma,
Karşılıklı saygı,
Kurumsal sırları saklama,
Önce en önemli işi yapma,
Yararlı bilgilerin paylaşılması,
Yasal düzenlemelere uygunluk.

İletişim

Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz