Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Home - Resmi Gazete - Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar bu tebliğ ile belirlenmiştir.

Tebliği görmek için tıklayınız.

Share: