Genel Kurul Kararları

Home - Yargı Kararları - Sayıştay - Kategoriye göre arşivle: Genel Kurul Kararları

29.12.2008 Tarihli 5236/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı

Belediyesi 2004 yılı hesabının yargılanması sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlara sendikayla yapılan toplu sözleşmeye dayanılarak ödenen sendika ücretinin tazmini hakkındaki 1. Daire ilamı hükmünün Temyiz Kurulunca tasdikinden sonra kesinleşmesi ve söz konusu hükmün anılan Belediye Başkanlığınca kişi borçları hesabına alınarak tahsili için gerekli girişimlerin yapılmasından sonra, adı geçen Belediye Meclisinin[...]
Devamını Okuyun