Sayıştay

Home - Yargı Kararları - Kategoriye göre arşivle: Sayıştay

11.11.2008 Tarihli 30411 Sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Özel eğitim, ihtisas ve izin gerektiren avukatlık hizmetinin, sadece bu nitelikleri taşıyanlarca yerine getirilmesi gereken nitelikli bir hizmet olması nedeniyle, bu niteliklere haiz yeterli kamu görevlisinin bulunmaması durumunda zorunlu hukuki hizmetlerin karşılanması ile kamu hizmetlerinin sürekliliği ve aksamadan yürütülmesini temin amacıyla gerçekleştirilmiş bir hizmet alımı olarak değerlendirileceğinden, Maliye Bakanlığı izni ve vizesi olmaksızın Belediye Encümen[...]
Devamını Okuyun

05.02.2008 Tarihli 29874 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Dilekçi dilekçesinde; Sayıştay ilamı üzerine kasa ve kayıtların yeniden taranmasına rağmen herhangi bir menkul kaydına rastlanılmadığını ancak yapılan taramada bazı menkul kıymetlerin ilgilisine verildiği halde muhasebe kayıtlarından düşülmediğinin görüldüğünü ayrıca alınırken muhasebe kayıtlarına işlenmediğini hatta menkul kıymetler hesabının bir müddet çalıştırılmadığını 2002, 2003 yılları hesap cetvelinde bu değerlerin hiç değişmediğini, sayman olarak görevi devir alırken[...]
Devamını Okuyun