Görüşler

Home - Kategoriye göre arşivle: Görüşler

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihleri, Kurulumuzun 23/10/2018 tarihli, 2018/1036 sayılı kararı ile detaylı olarak düzenlenmiş ve anılan karar, 26/10/2018 tarihli, 30577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Devamını Okuyun

Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesine İlişkin Değişiklik

Bilindiği üzere İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası[...]
Devamını Okuyun

Ödeme Kaydedici Cihazlarda Gerçekleştirilen Bazı İşlemlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Raporlanmasına Dair Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Ödeme kaydedici cihazlarda gerçekleştirilen bazı işlemlerin gelir idaresi başkanlığı’na raporlanmasına dair bazı sürelerin uzatılması hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğe aşağıdaki link ten ulaşabilirsiniz.
Devamını Okuyun