Genelgeler

Home - Kategoriye göre arşivle: Genelgeler

Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve[...]
Devamını Okuyun

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılası, 10/12/2003 tarihi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Devamını Okuyun

Haziran Ayı Aylıklarının Ödenmesi

Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/06/2018 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Kanunun 164’üncü ve ek 24’üncü maddesi uyarınca, 13/6/2018 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
Devamını Okuyun