4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (A) Cetvelinde Bulunan Bazı Malların Yeniden Tespiti Hk. Karar

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.