Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018/11321 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır.