7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni Eklenen Hesap Kodları

Home - Dokümanlar - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni Eklenen Hesap Kodları

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış̧ ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırmaya ilişkin gelirlerin takibi açısından diğer yapılandırmalar da olduğu gibi ayrı bir hesap kodunda takip edilmesi muhasebe sistemi açısından daha doğru olacaktır. Bu nedenle Maliye Bakanlığının 7143 sayılı kanunu için hesap planına eklediği kodlar ekte bulunmaktadır.

 

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Share: