696 Sayılı KHK Hükmünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Home - Dokümanlar - 696 Sayılı KHK Hükmünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20’inci maddesi kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin önemli soru ve cevaplar sitemizde yayımlanmıştır.

 

Soru cevap listesine ulaşmak için tıklayınız.

Share: