5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik

Home - Resmi Gazete - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ve ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102’inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Share: