29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazetede-Mükerrer Tebliğler Yayımlanmıştır

Home - Resmi Gazete - 29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazetede-Mükerrer Tebliğler Yayımlanmıştır

Belediye Gelirleri Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Harçlar Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanununa ilişkin 2018 yılı Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

Görmek istediğiniz tebliğin üzerine tıklayınız.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Share: