2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabı

Home - Dokümanlar - 2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabı

2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabımız Yayımlanmıştır

2018 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan katsayı, oran ve limitlere ilişkin pratik bilgiler kitapçığında bulunan konu başlıkları:

 • Devlet Memurlarına İlişkin Bilgiler
 • Vekalet Görevi Ve Ücreti
 • Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret
 • Belediye Başkanı Ödeneği İle Belediye Ve Birlik Meclis Ve Encümen Üyeleri Huzur Hakları
 • İş ve SGK Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
 • 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle 2886 Sayılı Kanunu Parasal Limitler
 • Vergi Mevzuatı İle İlgili Tarife, Miktar Ve Oranlar
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Çevre Temizlik Vergisi Oranları
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Gelir Vergisi Oranları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Parasal Limitler
 • Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Tarifeler
 • Defterler (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 Üncü Maddesi)
 • Defter Tutma Hadleri (Vuk 177 Md.)

 

İçeriğe Ulaşmak İçin Tıklayınız..

Share: