Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 Tarihli ve 295-296 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi-Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Home - Resmi Gazete - Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 Tarihli ve 295-296 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi-Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin yenilenmesine 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu birleşiminde karar verilmiş olup Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerinin yenilenmesine ilişkin  20.04.2018 tarihli 1183 sayılı kararı Resmi Gazetenin 20.04.2018 tarihli 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi İlişkin Karar İçin Tıklayınız.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi İlişkin Karar İçin Tıklayınız.

Share: