Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E.2007/21-228 K. 2007/247 T. 02.05.2007 Kararı

Home - Yargı Kararları - Yargıtay - Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E.2007/21-228 K. 2007/247 T. 02.05.2007 Kararı

Tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değer­lendirilmesi kapsamında oluşan hukuksal ilişkinin borçlusu iş­verendir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sorumluluğu sigortalı nam ve hesabına borcu tahsilden ibarettir. Kurum, borcu öde­mekle yükümlü değildir.

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: