Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Home - Resmi Gazete - Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16′ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

 

Tebliği görmek için tıklayınız.

Share: