Veri Analizi

Home - Veri Analizi

Veri çözümleme eğitimleri

  • Excel ile veri analizleri: Menüler, hücre yapısı, yazım formatları, hücre seçimi, kopyala yapıştır özellikleri, temel hesaplamalar, fonksiyonlar, veri tabanı tanımları, veri doğrulama özelliği ile veri girişi, hücre/sayfa kilitleme, filtre, sıralama, veri tabloları hazırlama, özet tablo özellikleri, kullanım alanlarına göre grafik çeşitleri ve talep edilen konuya odaklı çözümler.
  • SPSS ile veri analizleri: Menüler, hücre yapısı, İstatistiksel tanımlar, değişken, veri, veri çeşitleri, veri girişi, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan (ortanca), mod (tepe değeri), yaygınlık ölçüleri (varyans, standart sapma, genişlik), dağılımlar (normal dağılım, standart normal dağılım), tanımlayıcı istatistikler, t-testleri, regresyon, korelasyon, ki-kare testleri, varyans analizleri.

Araştırma yöntemleri eğitimleri

Araştırma sürecinin aşamaları.

Araştırma deseninin belirlenmesi (araştırma tasarımı).

Araştırma sorularının hazırlanması.

Anket tasarımı.

Ölçek geliştirme ve tutum kavramı

Örnekleme yöntemi

Veri toplama

Bütçe, takvim ve diğer planlar

Anket türü seçimi

Alan uygulaması

Veri kontrol, kodlama ve analiz

Bilgi ve istatistik

İstatistikte en sık yapılan hatalar ve istatistiğin doğru kullanılması

Analiz araçları (SPSS, Excel)

Sonuçların görselleştirilmesi (tablo ve grafikler)

Analiz yönteminin belirlenmesi

Değişken tipine göre istatistiksel çözümlemeler

Araştırma raporu, yorum ve sunum

Sunum yöntemleri