Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Home - Resmi Gazete - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Share: