T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2007/10022 K. 2007/12655 T. 6.11.2007 Kararı

Home - Yargı Kararları - Yargıtay - T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2007/10022 K. 2007/12655 T. 6.11.2007 Kararı

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmaz, imar planında yol ve park alanı olup, planda değişiklik yapılarak yol ve yeşil alandan çıkarılmadığına göre, fiili el atmaya son verilmesi davanın konusuz kalması olarak kabul edilemez.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: