T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. 2006/4345 K. 2007/5425 T. 18.9.2007 Kararı

Home - Yargı Kararları - Yargıtay - T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. 2006/4345 K. 2007/5425 T. 18.9.2007 Kararı

Yüklenicileri fiyat artışlarından korumak için çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinden yararlanılıp yararlanılmayacağı, her olayın özelliğine göre dürüst davranma kuralı dikkate alınarak hakim tarafından belirlenir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: