T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2008/3153 K. 2008/9471 T. 9.7.2008 Kararı

Home - Yargı Kararları - Yargıtay - T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2008/3153 K. 2008/9471 T. 9.7.2008 Kararı

Davalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ‘nün faaliyetlerini özel hukuk kurallarına göre yapmakta olması nedeniyle, uyuşmazlığın 3533 sayılı Yasa gereğince hakem tarafından çözümlenmesine olanak yoktur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: