T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2007/12887 K. 2007/16933 T. 25.9.2007 Kararı

AnaSayfa - Yargı Kararları - Yargıtay - T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2007/12887 K. 2007/16933 T. 25.9.2007 Kararı

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2007/12887 K. 2007/16933 T. 25.9.2007 Kararı

Mahkemece haczedilen belediyeye ait araçlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenmelidir. Haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde ( fiilen ) kullanılması gerekli olup, kamuya tahsis kararı alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş: