T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2007/1073 K. 2007/1688 T. 13.9.2007 Kararı

Home - Yargı Kararları - Danıştay - T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2007/1073 K. 2007/1688 T. 13.9.2007 Kararı

Belediyenin karar organı olan belediye meclisinin, belediye başkanı tarafından meclise getirilen istemleri, yapacağı değerlendirme sonucunda kabul etmeyebileceği tabii olup; ( belediye başkanının meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği hususu da dikkate alındığında ) belediye başkanının istemine aykırı karar verilmesi, belediye meclisinin kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal etmesi ve bu durumun belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratması olarak değerlendirilemez.Belediyenin seçilmiş karar organı olan belediye meclisinin feshi koşullarının gerçekleşmediğinden aksi yönde verilen Daire kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: