Kişisel Gelişim

Home - Sunulan Hizmetler - Eğitim Konuları - Kişisel Gelişim
 • Kurum Kültürü Ve Kurumsal Kimlik
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi- Sözsüz İletişim Ve Beden Dili
 • Etkili Konuşma Ve Hitabet
 • Hızlı Okuma ve Anlama
 • Kişisel Ve Kurumsal İletişim Becerilerini Geliştirme
 • Sorun Çözme Teknikleri
 • Çatışma Yönetimi Ve Sosyal Liderlik
 • Kriz Yönetimi
 • Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Çalışan Motivasyonu Ve Ast-Üst İlişkilerinin İyileştirilmesi
 • Etkin Takım Çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Türkçe Dilbilgisi Kuralları
 • Öfke Kontrolü & Stres Yönetimi
 • Etkin Sunum Teknikleri
 • Rapor Hazırlama Teknikleri
 • Verimlilik
 • Halkla İlişkiler
 • Değişim Yönetimi
 • Analitik Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi
 • Nlp Düşünme Modeli İle Sıra Dışı Düşünme Modeli
 • Modern Yönetim Teknikleri
 • İlkyardım Eğitimi
 • Duygusal Zeka
 • Müzakere Teknikleri & İkna
 • Word – Başlangıç Seviyesi
 • Word – İleri Seviye
 • Excel – Başlangıç Seviyesi
 • Excel – İleri Seviye
 • Powerpoınt
 • Ms Outlook
 • Visio – Başlangıç Seviyesi
 • Visio – İleri Seviye