Kamu kurumlarında raporlama kapsamında yürütülen faaliyetler;

1- Devlet muhasebe mevzuatı ve uygulaması
2- Bütçe muhasebesi ve uygulaması
3- Mali raporlama
4- Bütçe raporlarının hazırlama
5- Faaliyet raporları