Raporlama

Kamu kurumlarında raporlama kapsamında yürütülen faaliyetler;

  1. Devlet muhasebe mevzuatı ve uygulaması
  2. Bütçe muhasebesi ve uygulaması
  3. Mali raporlama
  4. Bütçe raporlarının hazırlama
  5. Faaliyet raporları