Planlama ve Kaynak Kullanımı

AnaSayfa - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Planlama ve Kaynak Kullanımı

Kamu idarelerinde Planlama ve Kaynak Kullanımı danışmalığı kapsamında yürütülen faaliyetler;

1- Stratejik planlama
2- Performans programı
3- Performans esaslı bütçe
4- Yatırım planlaması