Planlama ve Kaynak Kullanımı

Home - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Planlama ve Kaynak Kullanımı

Kamu idarelerinde Planlama ve Kaynak Kullanımı danışmalığı kapsamında yürütülen faaliyetler;

1- Stratejik planlama

2- Performans programı

3- Performans esaslı bütçe

4- Yatırım planlaması