Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında yürütülen çalışmalar;

1- Mali Yönetim

 • Bütçe hazırlanması ve uygulanması,
 • Nakit yönetimi,
 • Borç yönetimi

2- İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Eğitim İhtiyaç Anketi ve Analizi
 • Eğitim Programları

3- Fiziki Kaynakların Yönetimi

 • Taşınır varlıkların yönetimi
 • Taşınmaz varlıkların yönetimi

4- Belediye Karar Alma Yönetimi

 • Belediye Meclisi
 • Belediye Encümeni
 • İdare

5- İç Kontrol

 • Kontrol Ortamı
 • Risk Yönetimi
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • İzleme

6- İç Denetim

 • Düzenlilik Denetimi
 • Performans Denetimi
 • İdari Denetim
 • Mali Denetim