Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında yürütülen çalışmalar;

1- Mali Yönetim
 • Bütçe hazırlanması ve uygulanması,
 • Nakit yönetimi,
 • Borç yönetimi
2- İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Anketi ve Analizi
 • Eğitim Programları
3- Fiziki Kaynakların Yönetimi
 • Taşınır varlıkların yönetimi
 • Taşınmaz varlıkların yönetimi
4- Belediye Karar Alma Yönetimi
 • Belediye Meclisi
 • Belediye Encümeni
 • İdare
5- İç Kontrol
 • Kontrol Ortamı
 • Risk Yönetimi
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • İzleme
6- İç Denetim
 • Düzenlilik Denetimi
 • Performans Denetimi
 • İdari Denetim
 • Mali Denetim