Kurumsal İyileştirme

AnaSayfa - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Kurumsal İyileştirme

Kurumsal yapının iyileştirilmesi kapsamında yürütülen danışmanlık çalışmaları;

1- Örgütsel yapının iyileştirilmesi
2- Teknolojik kurumsal altyapının güçlendirilmesi
3- Kurumsal mevzuat oluşturma
  • Görev ve çalışma yönetmelikleri
  • Sosyal yardım ve hizmet yönetmelikleri
  • İmza ve yetki devrine ilişkin yönetmelikler
4- Sağlıklı ve yönetimin ihtiyaçlarına uygun kayıt ve raporlama sistemi oluşturmak
  • Taşınmazların kaydı ve raporlanması
  • Taşınırların kaydı ve raporlanması