2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri;
1- Temel kavramlar
 •  4734 sayılı KİK ile farkları
 • Amaç
 • Kapsam
 • İlkeler
 • Tanımlar
 • İta amiri
 • İhaleye katılabilme şartları
2- İhale usulleri
 • Kapalı teklif usulü
 • Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
 • Açık teklif usulü
 • Pazarlık usulü
 • Yarışma usulü
3- İhale işlem dosyasının hazırlanması
 •  Tahmin edilen bedel
 • İhale onayı
 • Teknik şartname
 • İhale ilanı ve süreleri ile şekli
 • Teknik şartname
 • İdari şartname
 • Sözleşme tasarısı
4- İhale süreci
 •  İhale komisyonu
 • Teklif zarfların açılması ve belgelerin kontrolü
 • İhale komisyon kararı
 • İta amirinin kararı
 • İhale kararının bildirilmesi
 • Sözleşmeye davet
 • Sözleşmenin imzalanması
5- Sözleşme sonrası işlemler
 • Tarafların yükümlülükleri
 • İhale yasağı
 • Yeniden ihale etme