2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri;

1- Temel kavramlar

 • 4734 sayılı KİK ile farkları
 • Amaç
 • Kapsam
 • İlkeler
 • Tanımlar
 • İta amiri
 • İhaleye katılabilme şartları

2- İhale usulleri

 • Kapalı teklif usulü
 • Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
 • Açık teklif usulü
 • Pazarlık usulü
 • Yarışma usulü

3- İhale işlem dosyasının hazırlanması

 • Tahmin edilen bedel
 • İhale onayı
 • Teknik şartname
 • İhale ilanı ve süreleri ile şekli
 • Teknik şartname
 • İdari şartname
 • Sözleşme tasarısı

4- İhale süreci

 • İhale komisyonu
 • Teklif zarfların açılması ve belgelerin kontrolü
 • İhale komisyon kararı
 • İta amirinin kararı
 • İhale kararının bildirilmesi
 • Sözleşmeye davet
 • Sözleşmenin imzalanması

5- Sözleşme sonrası işlemler

 • Tarafların yükümlülükleri
 • İhale yasağı
 • Yeniden ihale etme