Belediye Şirketi Yönetimi

AnaSayfa - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Belediye Şirketi Yönetimi
1- Temel kavramlar
 • Belediye
 • Şirket
 • İlgili mevzuat (Belediye mevzuatı, Ticaret kanunu)
2- Şirket varlığı
 • Şirket nevi
 • Kurulum ve unvan
 • Ana sözleşme ve faaliyet alanı
 • Özelleştirilmesi
 • Sermaye yapısı
3- Şirketin işleyişi
 •  Yönetim kurulu ve görev dağılımı
 • İcra birimi ve görevleri
 • Huzur hakları ve ücretlendirme
 • Birimler ve çalışma esas ve usulleri, imza yetkileri
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları/kararları
 • Yatırım kararları ile faaliyet önerileri
4- İş mevzuatı
 •  Temel kavramlar
5- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
 •  Temel kavramlar
6- Sosyal sigortalar mevzuatı
 • Temel kavramlar
7- Şirketin denetimi
 •  Bağımsız denetim, İç denetim, Sayıştay denetimi
8- Şirketin diğer kurumlarla ilişkisi
 •  Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu
9- İhale ve sözleşmeler mevzuatı
 •  4734 sayılı KİK
 • 4735 sayılı KİSK
 • 2886 sayılı DİK