Belediye Şirketi Yönetimi

Home - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Belediye Şirketi Yönetimi

1- Temel kavramlar

 • Belediye
 • Şirket
 • İlgili mevzuat (Belediye mevzuatı, Ticaret kanunu)

2- Şirket varlığı

 • Şirket nevi
 • Kurulum ve unvan
 • Ana sözleşme ve faaliyet alanı
 • Özelleştirilmesi
 • Sermaye yapısı

3- Şirketin işleyişi

 • Yönetim kurulu ve görev dağılımı
 • İcra birimi ve görevleri
 • Huzur hakları ve ücretlendirme
 • Birimler ve çalışma esas ve usulleri, imza yetkileri
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları/kararları
 • Yatırım kararları ile faaliyet önerileri

4- İş mevzuatı

 • Temel kavramlar

5- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

 • Temel kavramlar

6- Sosyal sigortalar mevzuatı

 • Temel kavramlar

7- Şirketin denetimi

 • Bağımsız denetim, İç denetim, Sayıştay denetimi

8- Şirketin diğer kurumlarla ilişkisi

 • Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu

9- İhale ve sözleşmeler mevzuatı

 • 4734 sayılı KİK
 • 4735 sayılı KİSK
 • 2886 sayılı DİK