Danışmanlık Alanları

Home - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları

Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak altı ana başlık altında danışmalık hizmeti sunuyoruz.

Kurumsal İyileşme Kurumsal Yönetim Planlama ve Kaynak Kullanımı
Belediye Şirket Yönetimi Raporlama İhale Mevzuatı
Sosyal Yardım ve Hizmetler