Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda İzinlere İlişkin Yapılan Değişiklikler

Home - Dokümanlar - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda İzinlere İlişkin Yapılan Değişiklikler

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname’ye ektir. Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10.5.2018 tarihli ve 3871 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli personellerin izinlerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

 

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Share: