Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmıştır!

Home - Resmi Gazete - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmıştır!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğü konulması Maliye Bakanlığının 26/3/2018 tarihli ve 2452 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Share: