Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişikin Esaslarda Değişiklik Değişik Yapılmıştır

Home - Resmi Gazete - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişikin Esaslarda Değişiklik Değişik Yapılmıştır

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Share: