Sayıştayın Düzenlilik Denetimi

Home - Makaleler - Sayıştayın Düzenlilik Denetimi

Hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanarak kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılabilmesini gerçekleştirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve adına denetim yapan Sayıştay’ın temel işlevlerindendir.

Sayıştay, 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuş; kısa süre sonra ilk Anayasamız olan 1876 tarihli Kanun-u Esasi’de yerini almış ve sonraki tüm anayasalarda konumunu güçlendirerek bugüne kadar gelmiş bulunmaktadır.

Anayasa hükmü uyarınca Sayıştay’ın kurumsal ve mali bağımsızlığı ile mensuplarının teminatı yasayla düzenlenmiş; meslek mensupları eşdeğeri hâkim ve savcıların sahip olduğu güvencelerle donatılmıştır.

Çağdaş kamu mali yönetime geçiş hazırlıkları ile birlikte Sayıştay Kanununda ilgili mevzuatlarla uyumlaştırılması gereği doğmuştur. Bu amaçla 03.12.2010 tarihinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6085 sayılı Kanununda uygunluk denetimi ve mali denetim ayrı olarak ele alınmış ve bu denetim türlerinin üst çatısına da düzenlilik denetimi denmiştir.

Konu Başlıkları:

Sayıştay’ın Yetkileri

Sayıştay’ın Görevleri

Sayıştay’ın Denetim Alanı

Sayıştay Denetimi

 • Sayıştay denetimi
 • Düzenlilik denetimi
 • Mali denetim
 • Uygunluk denetim
 • Performans denetimi
 • Hesap yargılaması:
 • Yargılamaya esas rapor
 • Denetim raporu
 • Sayıştay raporu

Düzenlilik Denetimi

 • Düzenlilik Denetiminin Amacı
 • Düzenlilik Denetiminin Özellikleri
 • Düzenlilik Denetiminin Kaynakları
  • Mali Rapor ve Tablolar
  • Plan, Bütçe ve Programlar
  • Gelir, Gider ve Mal İşlemlerine İlişkin Belgeler
  • Sözleşme ve Anlaşma Hükümleri
  • Dış Teyide İlişkin Belgeler
  • Diğer Çalışmalar
  • İlgili Taraf İşlemleri
  • Kamu İdaresi Tarafından Üretilen Diğer Bilgi ve Belgeler
  • Yazılı ve Sözlü Bilgiler
  • Diğer Kaynaklar
 • Düzenlilik Denetiminin Esasları
 • Düzenlilik Denetiminin Planlanması
 • Düzenlilik Denetiminin Yürütülmesi
 • Düzenlilik Denetim Sonuçlarının Raporlanması
 • Düzenlilik Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

Sonuç

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.