Sayıştay’ın Hesap Yargısı

Home - Makaleler - Sayıştay’ın Hesap Yargısı

19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm faaliyetler Sayıştay’ın denetim kapsamına alınmış ve kamu iktisadi teşebbüslerini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay bünyesine dâhil edilerek, dış denetimde ikili yapıya son verilmiştir. Bu Kanun’la Sayıştay, günümüzün koşullarına, uluslararası standartlara ve yönetim ve denetim alanındaki çağdaş gelişmelere uygun olarak yeniden konumlandırılmıştır.

Konu Başlıkları:

Mevzuat Çerçevesinde Sayıştay’ın Hesap Yargısı

 • Anayasaya Göre Sayıştay Yargısı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna Göre Sayıştay Yargısı
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanununa Göre Sayıştay Yargısı

Kamu Görevlileri Ve Sorumluluk Halleri

Kamu İdareleri Ve Görevlilerinin Sorumlulukları

 • İstenilen Belge ve Evrakların Zamanında Verilememesi
 • Sayıştay İlamlarının İnfazının İzlenmemesi

Yargılamaya Esas Rapor

 • Kamu Zararının Tespiti
 • Sorguların Düzenlenmesi
 • Sorguların Tebliği
 • Yargılamaya Esas Raporların Düzenlenmesi
 • İlamların Tebliği, Tavzihi ve Düzeltilmesi
 • İlamların İnfazı
 • Kanun Yollarına Başvurma

Sonuç

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.