Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Home - Duyuru - Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 52 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak uluslararası standartlara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesinde ki usul, esas ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ile yaptırımları belirlemektir.

  • Veri giriş dönemleri ve birimlerce yapılacak işlemler

Birimlerce, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif verileri söz konusu dönemi takip eden ayın 7 nci günü sonuna kadar; yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif veriler ise en geç takip eden yılın Ocak ayının 15 inci günü sonuna kadar KBS’ye girilir. Söz konusu verilerde kesin hesap sürecinde meydana gelen değişikliklere göre Nisan ayının 7 nci günü sonuna kadar gerekli düzeltmeler yapılarak KBS’deki veriler güncellenir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Eklere ulaşmak için tıklayınız