Mali İstatistik Yönetmeliği

Home - Resmi Gazete - Mali İstatistik Yönetmeliği

Genel yönetim sektörü ve bu sektörü oluşturan merkezî yönetim, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerine ait konsolide olarak hazırlanacak olan mali istatistik tablolarına esas mali verilerin derlenmesi, mali istatistik tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartlar ile veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemek amacıyla mali istatistik yönetmeliği yayımlanmıştır.

 

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Share: