Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

AnaSayfa - Resmi Gazete - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24/12/2007 tarihli ve  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin kararın eki I. Sayılı Cetvele ” 20, il özel idareleri belediyeler ile bağlı kuruşları ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte veya sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan doğruya sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına ilişkin hizmetler ” eklenmiştir.

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş: